Smog nad Krakowem.

Zdj?cia zosta??y zrobione na pocz?tku stycznia, by??y to s??onecze, mro??ne i bezwietrzne dni.

Dodaj komentarz